Str. Luncii, nr1, Turda, jud. Cluj, 401071

+40755065515 +40786173825

Aviz Juridic

1 - Disclaimer

În conformitate cu Legea 34/2002 articolul 10 din 11 iulie, cu privire la serviciile de informare și E-Commerce (LSSICE), datele menționate privind proprietarul acestui site sunt detaliate mai jos:

  • Nume: ELECTROLYTIC COATING SRL
  • NIF: R030814191.
  • Adresa: Luncii, nr. 1, 401071 Turda, Județul Cluj, RO - România.

Vă rugăm să utilizați formularul de contact disponibil pe site-ul web pentru a ne contacta.

Accesul la acest site este gratuit. Utilizarea acestuia reprezintă condițiile de utilizare ale site-ului pentru utilizator (denumit în continuare „Utilizator“) și implică acceptarea tuturor condițiilor cuprinse în prezenta notificare juridică. Furnizarea accesului la pagina web este limitată în timp la momentul în care utilizatorul este conectat la aceasta.

 

 2 - Proprietatea intelectuală și industrială.

Întreg conținutul acestui site, precum și sursele cod de proiectare și sursa grafică (denumite în continuare, „Conținut“), sunt drepturi de autor deținute de ELECTROLYTIC COATING SRL sau ale terțelor părți, fără a fi transferat utilizatorului vreun drept de a le exploata dincolo de ceea ce este necesar pentru utilizarea corectă a paginii.

Mărcile comerciale, denumirile comerciale sau logo-urile sunt proprietatea ELECTROLYTIC COATING SRL sau ale terțelor părți și în nici un fel nu se poate înțelege că accesul la pagină conferă vreun drept asupra mărcilor, denumirilor comerciale și / sau logo-urilor.

 

 3 - Condiții de utilizare a paginii web.

A. - Despre utilizare

Utilizatorul se angajează să utilizeze corect pagina, în conformitate cu legea și această notificare juridică. Utilizatorul este răspunzător față de ELECTROLYTIC COATING SRL sau față de terțe părți pentru orice daune care pot fi cauzate de încălcarea acestei obligații.

Utilizarea paginii cu scopul de a cauza daune proprietății sau intereselor ELECTROLYTIC COATING SRL este strict interzisă, precum și în alte scopuri, care, în orice alt mod pot supraîncărca, deteriora sau dezactiva rețele, servere si alte echipamente de calculator (hardware) sau produse și aplicații ( software) ale ELECTROLYTIC COATING SRL sau ale terțelor părți.

B. - Despre conținut

Utilizatorul este de acord să utilizeze conținutul în conformitate cu legea și această notificare juridică, precum și alte condiții, regulamente și instrucțiuni care ar putea fi aplicabile în conformitate cu alineatul 1.

Fără a se limita la acestea, utilizatorul în conformitate cu legislația în vigoare, nu are dreptul să:

Reproducă, copieze, distribuie, pună la dispoziție, comunice public, transforme sau modifice conținutul, cu excepția celor permise de lege sau expres permise de ELECTROLYTIC COATING SRL sau de către cel care deține drepturile de proprietate pentru utilizarea acestei pagini web.

Reproducă sau să copieze, pentru folosirea privată, care poate fi considerată a fi o bază de date sau software, în conformitate cu legislația în domeniul proprietății intelectuale, precum și comunicarea publică sau punerea la dispoziția unor terțe părți, atunci când astfel de acte implică în mod necesar reproducerea de către utilizator sau de către o terță parte.

Extragă și / sau reutilizeze în întregime sau o parte substanțială a conținutului paginii.

 

4.  Clauza de exonerare.

 A. – Despre informațiile conținute

ELECTROLYTIC COATING SRL nu este responsabil pentru deciziile luate în urma utilizării informațiilor furnizate pe pagină sau daune cauzate utilizatorului sau terților pentru acțiuni care se bazează exclusiv pe informațiile obținute de pe pagină.

 B.- Despre serviciile oferite

Accesul la site nu implică nicio obligație din partea ELECTROLYTIC COATING SRL de a asigura protecția împotriva virușilor sau a oricărui alt program sau sistem dăunător. Utilizatorul își asumă protecția prin instrumente adecvate pentru detectarea și dezinfectarea programelor de calculator dăunătoare.

ELECTROLYTIC COATING SRL nu este responsabil pentru daunele asupra calculatoarele utilizatorilor sau terților în timpul serviciului oferit prin pagina web.

 C.- Despre disponibilitatea accesării paginii

Accesul la pagină necesită servicii și bunuri de la terți, inclusiv transportul prin intermediul rețelelor de telecomunicații a căror fiabilitate, calitate, continuitate și funcționare nu este în sarcina ELECTROLYTIC COATING SRL. Prin urmare, serviciile furnizate prin intermediul paginii pot fi suspendate, anulate sau inaccesibile pentru utilizatori.

ELECTROLYTIC COATING SRL nu este responsabil pentru daune de orice fel cauzate utilizatorului, care pot duce la defecțiuni sau deconectarea rețelelor de telecomunicații care produc suspendarea, anularea sau discontinuitatea serviciului de acces la pagină, în timp ce furnizează serviciul sau înainte de aceasta.

 

5. Utilizarea cookie-urilor.

Vă rugăm verificați.

 

6. Legea aplicabilă.

Acest aviz juridic și consecințele sale sunt reglementate în fiecare situație, de legislația spaniolă în vigoare, în orice moment și în orice diferend va fi supus jurisdicției instanțelor din orașul Barcelona.