Str. Luncii, nr1, Turda, jud. Cluj, 401071

+40755065515 +40786173825

Politica de confidențialitate

Cine este responsabil pentru procesarea datelor?

Electrolytic Coating SRL este responsabil pentru procesarea datelor și este pus în practică prin:

Electrolytic Coating SRL

  • CUI: RO30814191
  • Adresa: Str Luncii, nr. 1, 401071, Turda, jud. Cluj, România
  • Telefon: 0264504050

Care este scopul pentru care procesăm datele dumneavoastră personale?

În cadrul ELECTROLYTIC COATING procesarea datelor are ca scop principal menținerea în lista noastră de contacte,

a) Ca persoană de contact, pentru a menține relațiile cu o persoana juridică sau organizație pentru care d-voastră vă oferiți serviciile.

b) Ca parte interesată care ne-a contactat pentru consultanță sau solicitarea unor informații, în scopul de a vă oferi suport.

Ca scop suplimentar, în cazul în care vi s-a solicitat autorizarea și d-voastră ne-ați oferit-o, vă vom procesa datele pentru trimiterea de comunicări comerciale.

 

Cât timp vom păstra datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate în următoarele cazuri:

a) În cazul în care sunteți o persoană de contact, pentru a menține relațiile cu entitatea juridică sau organizație pentru care prestați servicii, iar acestea vor fi păstrate atâta timp cât vom menține relația noastră cu acea persoană juridică sau organizație, cu respectarea termenelor legale pentru responsabilităților juridice pe probleme care pot apărea din relația cu persoana juridică sau organizația respectivă.

b) în cazul în care o persoană interesată ne-a contactat, până la 6 luni după ce am dat curs solicitării dumneavoastră, în cazul în care nu au existat comunicări ulterioare referitoare la o astfel de consultare sau de solicitare de informații.

În scopul suplimentar de a trimite comunicări comerciale, vom putem păstra datele dumneavoastră, atâta timp cât nu vă exprimați dezacordul pentru a primi în continuare aceste comunicări din partea noastră.

 

Deciziile automatizate, profilurile si algoritmul logic aplicat:

Compania NU va lua decizii automatizate.

 

Care este cadrul legal pentru procesarea datelor?

Cadrul legal pentru procesarea datelor dvs. în scopul principal de a menține datele de contact este a) În cazul în care sunteți o persoană de contact, pentru a menține relațiile cu entitatea juridică sau o organizația pentru care prestați servicii, este dat de interesul legitim al persoanei cu rang decizional b) în cazul în care o persoană interesată ne-a contactat, temeiul juridic este obținerea consimțământului acesteia. În scopul suplimentar de a trimite comunicări comerciale, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este obținerea consimțământului dumneavoastră.

 

Care sunt beneficiarii cărora le sunt comunicate datele?

Pe parcursul perioadei în care vă vom procesa datele, nu vom co-munica aceste date către nicio terță parte.

În cadrul ELECTROLYTIC COATING vom avea parte de colaborarea furnizorilor de servicii, terțe părți, care, în fiecare caz la care vom colabora, pentru furnizarea acestui serviciu, poate fi necesar ca aceste terțe părți să aibă acces la datele d-voastră personale, dar aceștia le vor trata cu toate garanțiile juridice necesare, urmând instrucțiunile noastre și în baza acordului încheiat anterior privind protecția a datelor în care stipulăm, printre altele, că vor folosi datele exclusiv în scopurile convenite, aplicând măsurile tehnice și organizatorice adecvate, precum și oprirea accesării și returnarea acestor date la sfârșitul serviciului.

În cadrul ELECTROLYTIC COATING respectăm criterii stricte de selecție a furnizorilor de servicii terțe părți, pentru a ne conforma obligațiilor privind protecția datelor.

 

Care sunt drepturile d-voastră atunci când ne furnizați datele?

Dispuneți de următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele personale.

Dreptul de a solicita modificarea

Dreptul de a solicita ștergerea acestora.

Dreptul de a solicita limitarea accesului.

Dreptul de a vă opune procesării.

Dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul de a vă retrage acordul dat.

Dreptul la informare

Dreptul de a vă opune în a fi obiectul unor decizii individuale automatizate

Pentru a vă exercita drepturile dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți o scrisoare, însoțită de o copie a actului de identitate la:

ELECTROLYTIC COATING SRL

Drepturile privind protecția datelor

Str. Luncii, nr. 1, 401071, Turda, jud. Cluj, România

Sau printr-un e-mail la: info@electrolyticcoating.com